Music for stratospheres | For atmospheres

Grzegorz Paluszkin

sz 026 | film | 08-23-2013

Muzyka dla stratosfery. Pełen minimal. A to wszystko zapętlane na żywo.

Grzegorz Paluszkin - fortepian
Wojciech Klon - live loops